„Budowa drogi wojewódzkiej klasy technicznej »G« – Trasa Górna III od km -0+059.45 do km 5+712.25” realizowanego w ramach zadania „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 (...)”

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Budowa drogi wojewódzkiej klasy technicznej »G« – Trasa Górna III od km -0+059.45 do km 5+712.25” realizowanego w ramach zadania „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 (...)”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Łódź
Data publikacji 2021-03-19
Data składania ofert 19/04/2021, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453162007 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych
453140001 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
453143107 Układanie kabli
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452556005 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452324501 Roboty budowlane w zakresie budowy upustów
452324109 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
452323108 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452311006 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer przetargu 3178367