Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 1 w Sosnowcu

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 1 w Sosnowcu
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Katowice
Data publikacji 2021-03-16
Kod CPV 093230009 Węzeł cieplny lokalny
425111002 Wymienniki ciepła
450000007 Roboty budowlane
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452321405 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 3174834