Wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Gorajca w ciągu drogi krajowej nr 74”

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Gorajca w ciągu drogi krajowej nr 74”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Lublin
Data publikacji 2021-03-16
Kod CPV 713540004 Usługi sporządzania map
713520000 Usługi badania podłoża
713519105 Usługi geologiczne
Numer wyniku 3174797