Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Gdańsk
Data publikacji 2021-03-10
Data składania ofert 30/03/2021, Godzina 11:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 420000006 Maszyny przemysłowe
429000005 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
429900002 Różne maszyny specjalnego zastosowania
429962006 Prasy do odpadów
429600003 System sterowania i kontroli, sprzęt drukujący, graficzny, automatyzujący prace biurowe i przetwa- rzający informacje
429610000 System sterowania i kontroli
429247202 Urządzenia do usuwania zanieczyszczeń
429140006 Urządzenia do recyklingu
424100003 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe
421230007 Sprężarki
434110007 Maszyny sortujące i przesiewające
442100005 Konstrukcje i części konstrukcji
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453510002 Mechaniczne instalacje inżynieryjne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453170002 Inne instalacje elektryczne
453151009 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
453143200 Instalowanie okablowania komputerowego
452230006 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
452232101 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
452231007 Montaż konstrukcji metalowych
480000008 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
489000007 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
481500004 Pakiety oprogramowania do kontroli przemysłowej
481510001 Komputerowy system sterujący
519000001 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
515000007 Usługi instalowania maszyn i urządzeń
515400009 Usługi instalowania maszyn i urządzeń specjalnego zastosowania
511000003 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713270006 Usługi projektowania konstrukcji nośnych
713232000 Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
722129008 Różne usługi opracowywania oprogramowania i systemy komputerowe
Numer przetargu 3170281