„Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia ...

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia ...
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Łódź
Data publikacji 2021-03-10
Data składania ofert 26/03/2021, Godzina 11:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 452341203 Roboty w zakresie kolei miejskiej
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452324501 Roboty budowlane w zakresie budowy upustów
452324109 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
452323108 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
452311006 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
452211209 Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer przetargu 3170246