Wykonanie wysokosprawnego bloku kogeneracji na potrzeby systemu ciepłowniczego Ostrowa Wielkopolskiego i Klastra Energii „Ostrowski Rynek Energetyczny”.

Ciepłownictwo

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Wykonanie wysokosprawnego bloku kogeneracji na potrzeby systemu ciepłowniczego Ostrowa Wielkopolskiego i Klastra Energii „Ostrowski Rynek Energetyczny”.
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Ostrów Wielkopolski
Data publikacji 2021-03-08
Data składania ofert 31/03/2021, Godzina 08:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 311200003 Generatory
421110000 Silniki
441610006 Rurociągi
450000007 Roboty budowlane
453330000 Roboty instalacyjne gazowe
452558007 Roboty budowlane w zakresie zakładów produkcji gazu
452510001 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni
452360000 Wyrównywanie terenu
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452312203 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
452311109 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
713000001 Usługi inżynieryjne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713231009 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
713100004 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
712000000 Usługi architektoniczne i podobne
Numer przetargu 3168545