Przebudowa torowiska z trakcją w ul.: Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, al. Powstańców Wlkp. z rozbudową pętli Pomorzany w Szczecinie

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa torowiska z trakcją w ul.: Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, al. Powstańców Wlkp. z rozbudową pętli Pomorzany w Szczecinie
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Szczecin
Data publikacji 2021-03-08
Data składania ofert 25/03/2021, Godzina 08:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 391500008 Różne meble i wyposażenie
441124105 Konstrukcje dachowe
441123104 Ścianki działowe
441114005 Farby i okładziny ścienne
450000007 Roboty budowlane
454430004 Roboty elewacyjne
454321304 Pokrywanie podłóg
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
454211603 Instalowanie wyrobów metalowych
454211407 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien
454100004 Tynkowanie
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453200006 Roboty izolacyjne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452625006 Roboty murarskie i murowe
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452341203 Roboty w zakresie kolei miejskiej
452341100 Budowa kolei międzymiastowej
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332506 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331505 Roboty w zakresie regulacji ruchu
452331402 Roboty drogowe
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452323005 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
452323108 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
452322004 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
452321405 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452316001 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452312203 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
452311006 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
452235001 Konstrukcje z betonu zbrojonego
452211209 Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
452130003 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451127301 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112206 Roboty w zakresie usuwania gruzu
773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Numer przetargu 3168536