Budowa górniczych wyciągów szybowych szybu 1 Bzie w JSW S.A. KWK „Jastrzębie-Bzie” (...)

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa górniczych wyciągów szybowych szybu 1 Bzie w JSW S.A. KWK „Jastrzębie-Bzie” (...)
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Jastrzębie-Zdrój
Data publikacji 2021-02-26
Data składania ofert 07/06/2021, Godzina 08:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Dotyczy zamówienia
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452541003 Roboty budowlane dla górnictwa
452341100 Budowa kolei międzymiastowej
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
452230006 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
452132500 Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112608 Przygotowanie terenu do robót górniczych
451112505 Badanie gruntu
Numer przetargu 3161997