Dostawa stymulatorów serca, wszczepialnych kardiowerterów – defibrylatorów, stymulatorów resynchronizujących, akcesoriów do implantacji oraz obłożeń operacyjnych (powtórzenie)

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa stymulatorów serca, wszczepialnych kardiowerterów – defibrylatorów, stymulatorów resynchronizujących, akcesoriów do implantacji oraz obłożeń operacyjnych (powtórzenie)
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2021-02-26
Kod CPV 331800005 Wsparcie czynnościowe
Numer wyniku 3161776