Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa wież telekomunikacyjnych i infrastruktury pomocniczej dla systemu radiowej łączności specjalnej dla energetyki

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa wież telekomunikacyjnych i infrastruktury pomocniczej dla systemu radiowej łączności specjalnej dla energetyki
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Poznań
Data publikacji 2021-02-22
Data składania ofert 31/03/2021, Godzina 10:15
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 310000006 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
313000009 Drut i kabel izolowany
313200005 Kable energetyczne
313210002 Linie energetyczne
313211003 Napowietrzne linie energetyczne
311000007 Elektryczne silniki, generatory i transformatory
311700008 Transformatory
450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453156004 Instalacje niskiego napięcia
453154002 Instalacje wysokiego napięcia
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452322107 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
713000001 Usługi inżynieryjne
713300000 Różne usługi inżynieryjne
713320004 Geotechniczne usługi inżynieryjne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713220001 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Numer przetargu 3158381