ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W TRYBIE EPC OBIEKTÓW BUDOWLANYCH INSTALACJI ELEKTROCIEPŁOWNI

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W TRYBIE EPC OBIEKTÓW BUDOWLANYCH INSTALACJI ELEKTROCIEPŁOWNI
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Jedlicze
Data publikacji 2021-02-18
Data składania ofert 22/03/2021, Godzina 23:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453430003 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453312101 Instalowanie wentylacji
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
452132005 Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych
451127002 Roboty w zakresie kształtowania terenu
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer przetargu 3157033