Stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Wrocław
Data publikacji 2021-02-15
Data składania ofert 22/03/2021, Godzina 23:59
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
452146006 Roboty budowlane w zakresie budowy badawczych obiektów budowlanych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713220001 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
Numer przetargu 3154592