Budowa budynku Centrum Ekoinnowacji wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji projektu „Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej”

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa budynku Centrum Ekoinnowacji wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji projektu „Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Gdańsk
Data publikacji 2021-02-10
Data składania ofert 01/03/2021, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 424140001 Dźwigi, bramownice drogowe i pojazdy techniczne wyposażone w dźwig
424142003 Suwnice napowietrzne
444820002 Urządzenia przeciwpożarowe
450000007 Roboty budowlane
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453430003 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453312008 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453312204 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
453312101 Instalowanie wentylacji
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453200006 Roboty izolacyjne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453160005 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
453150008 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
453156004 Instalacje niskiego napięcia
453153001 Instalacje zasilania elektrycznego
453143004 Instalowanie infrastruktury okablowania
453143107 Układanie kabli
453123103 Ochrona odgromowa
453121008 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
453111001 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
713550001 Usługi pomiarowe
Numer przetargu 3151135