Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadań nr 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 oraz zadania nr 7, realizow. w ramach przedsięwzięcia inwest. pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz – Ostrowiec Św.”

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadań nr 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 oraz zadania nr 7, realizow. w ramach przedsięwzięcia inwest. pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz – Ostrowiec Św.”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Tarnów
Data publikacji 2021-01-15
Data składania ofert 28/01/2021, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 325811309 Kabel do transmisji danych specjalnego zastosowania
325240002 System telekomunikacyjny
325210001 Kable telekomunikacyjne
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453420006 Wznoszenie ogrodzeń
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452312007 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i gazociągów
452312203 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451127002 Roboty w zakresie kształtowania terenu
451123008 Rekultywacja gleby
451122100 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
451121006 Roboty w zakresie kopania rowów
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112402 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
716322009 Usługi badania nieinwazyjnego
Numer przetargu 3135413