„Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej” – etap I ...

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej” – etap I ...
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Ruda Śląska
Data publikacji 2021-01-15
Data składania ofert 28/01/2021, Godzina 11:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454200007 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
454100004 Tynkowanie
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453400002 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
453420006 Wznoszenie ogrodzeń
453410009 Wznoszenie płotów
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453200006 Roboty izolacyjne
453240004 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
453230007 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych
453210003 Izolacja cieplna
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453170002 Inne instalacje elektryczne
453160005 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
453140001 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
453122009 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452600007 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
452620001 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
452400001 Budowa obiektów inżynierii wodnej
452470000 Roboty w zakresie budowy tam, kanałów, kanałów irygacyjnych i akweduktów
452460003 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452360000 Wyrównywanie terenu
452340006 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
452230006 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
452220009 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
452210002 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
452160004 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych oraz wojskowych obiektów budowlanych
452130003 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451200004 Próbne wiercenia i wykopy
451220008 Próbne wykopy
451210001 Próbne wiercenia
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451130002 Roboty na placu budowy
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Numer przetargu 3135289