Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 948 od DK 52 do drogi wojewódzkiej nr 946; część I – odcinek A, B, C od km 17+651 do km 30+520, część II – odcinek D, E od km 30+520 do km 35+013

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 948 od DK 52 do drogi wojewódzkiej nr 946; część I – odcinek A, B, C od km 17+651 do km 30+520, część II – odcinek D, E od km 30+520 do km 35+013
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Katowice
Data publikacji 2021-01-15
Data składania ofert 09/02/2021, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 325620000 Kable światłowodowe
325200004 Sprzęt i kable telekomunikacyjne
450000007 Roboty budowlane
453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452331000 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452322107 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452312203 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
452210002 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
Numer przetargu 3135277