„Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenu gminy Tarnowskie Góry w 2021 r.”

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł „Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenu gminy Tarnowskie Góry w 2021 r.”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Tarnowskie Góry
Data publikacji 2021-01-12
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 906000003 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
905110002 Usługi wywozu odpadów
904000001 Usługi utylizacji nieczystości
Numer wyniku 3133540