Wyk. materiałów geodezyjno-prawnych niezb. do wystąpienia z wnioskiem do Woj. Lub. o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwest. drog. (ZRID) dla przedsięwzięcia „Rozb. dk 74 Janów Lub. – Framp...

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Wyk. materiałów geodezyjno-prawnych niezb. do wystąpienia z wnioskiem do Woj. Lub. o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwest. drog. (ZRID) dla przedsięwzięcia „Rozb. dk 74 Janów Lub. – Framp...
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Lublin
Data publikacji 2021-01-12
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 713540004 Usługi sporządzania map
713220001 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Numer wyniku 3133454