Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami studium wykonalności dla projektu pn.: „00100010 Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana …

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami studium wykonalności dla projektu pn.: „00100010 Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana …
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2021-01-12
Data składania ofert 21/01/2021, Godzina 11:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
712000000 Usługi architektoniczne i podobne
712400002 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
712410009 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
Numer przetargu 3133324