Budowa komór badawczych dla centrum

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa komór badawczych dla centrum
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Domasław
Data publikacji 2021-01-11
Data składania ofert 14/02/2021, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
454320004 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
454100004 Tynkowanie
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453430003 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
453330000 Roboty instalacyjne gazowe
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453200006 Roboty izolacyjne
453230007 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych
453210003 Izolacja cieplna
453143004 Instalowanie infrastruktury okablowania
452600007 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
452610004 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452332537 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452324109 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
452323005 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
452321522 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452312203 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
452311109 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
452311123 Instalacja rurociągów
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
452230006 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
452113105 Roboty budowlane w zakresie łazienek
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
714000002 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713270006 Usługi projektowania konstrukcji nośnych
713260009 Dodatkowe usługi budowlane
713250002 Usługi projektowania fundamentów
713210004 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
712210003 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Numer przetargu 3132610