Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banino w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I” w ramach POIiŚ 2014–2020 – działanie 2.3.

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banino w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I” w ramach POIiŚ 2014–2020 – działanie 2.3.
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Żukowo
Data publikacji 2021-01-08
Data składania ofert 05/02/2021, Godzina 12:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331402 Roboty drogowe
452324408 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
452324202 Roboty w zakresie ścieków
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112402 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
Numer przetargu 3132386