Przebudowa kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Kłodnicy – Węzeł Brynów Pętla w Katowicach

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Kłodnicy – Węzeł Brynów Pętla w Katowicach
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Katowice
Data publikacji 2021-01-08
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452460003 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
Numer wyniku 3132360