Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka

Oznakowanie drogowe Oświetlenie drogowe

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Kobyłka
Data publikacji 2021-01-08
Data składania ofert 15/01/2021, Godzina 12:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 324121005 Sieć telekomunikacyjna
450000007 Roboty budowlane
453162100 Instalowanie urządzeń kontroli ruchu drogowego
453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
452420005 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452331608 Ścieżki i inne nawierzchnie metalizowane
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452121409 Obiekty rekreacyjne
452121203 Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
772116008 Sadzenie drzew
772115007 Usługi pielęgnacji drzew
772114006 Usługi wycinania drzew
Numer przetargu 3132200