AC/BZP/242-317/2020 Dostawa zestawu elektronicznie sterowanych prowadnic liniowych oraz skanerów galwanometrycznych dedykowanych do laserowej obróbki materiałów dla Katedry Teorii Pola, Układów E...

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł AC/BZP/242-317/2020 Dostawa zestawu elektronicznie sterowanych prowadnic liniowych oraz skanerów galwanometrycznych dedykowanych do laserowej obróbki materiałów dla Katedry Teorii Pola, Układów E...
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Wrocław
Data publikacji 2021-01-08
Data składania ofert 20/01/2021, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 380000005 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
Numer przetargu 3132167