Wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń (w ramach 3 zadań) w kompleksie wojskowym przy ul. Banacha 2 w Warszawie

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń (w ramach 3 zadań) w kompleksie wojskowym przy ul. Banacha 2 w Warszawie
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2021-01-08
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 324000007 Sieci
324100000 Lokalna sieć komputerowa
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
454422009 Nakładanie powłok antykorozyjnych
454421008 Roboty malarskie
454322109 Wykładanie ścian
454321108 Kładzenie podłóg
454311008 Kładzenie terakoty
454211005 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
454100004 Tynkowanie
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453312008 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453200006 Roboty izolacyjne
453210003 Izolacja cieplna
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453173005 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
453140001 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
453143004 Instalowanie infrastruktury okablowania
453120007 Instalowanie systemów alarmowych i anten
453123000 Instalowanie anten
453123103 Ochrona odgromowa
453122009 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
453121008 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
453111001 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
452627008 Przebudowa budynków
452625202 Roboty murowe
452612109 Wykonywanie pokryć dachowych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452235001 Konstrukcje z betonu zbrojonego
452232101 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451113001 Roboty rozbiórkowe
Numer wyniku 3132141