Usługa odbioru i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów segregowanych, odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz ...

Zagospodarowanie terenu, w tym dostawy

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Usługa odbioru i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów segregowanych, odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz ...
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2021-01-08
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 905200008 Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
905120009 Usługi transportu odpadów
905110002 Usługi wywozu odpadów
Numer wyniku 3132138