Rozbudowa oraz modernizacja spektrometru fotoelektronów rentgenowskich (XPS) oraz dostarczenie, instalacja i uruchomienie hemisferycznego analizatora energii

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Rozbudowa oraz modernizacja spektrometru fotoelektronów rentgenowskich (XPS) oraz dostarczenie, instalacja i uruchomienie hemisferycznego analizatora energii
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2021-01-08
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 302374704 Nakładki do klawiatur z pismem Braille’a
317000003 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
316000002 Sprzęt i aparatura elektryczna
388000003 Urządzenia sterujące procesem przemysłowym i urządzenia do zdalnego sterowania
385800004 Pozamedyczne urządzenia wykorzystujące promieniowanie
385400002 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
384330009 Spektrometry
421224509 Pompy próżniowe
480000008 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Numer wyniku 3132106