Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wsi: Czapury, Wiórek, Babki i ul. Starołęckiej w Poznaniu

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wsi: Czapury, Wiórek, Babki i ul. Starołęckiej w Poznaniu
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Poznań
Data publikacji 2021-01-08
Data składania ofert 04/02/2021, Godzina 08:30
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452626007 Różne specjalne roboty budowlane
452332506 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Numer przetargu 3132074