Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Lipnica Murowana poprzez odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Zagospodarowanie terenu, w tym dostawy

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Lipnica Murowana poprzez odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Lipnica Murowana
Data publikacji 2021-01-08
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 900000007 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
905000002 Usługi związane z odpadami
905330002 Usługi gospodarki odpadami
905140003 Usługi recyklingu odpadów
905130006 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
905131007 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
905120009 Usługi transportu odpadów
905110002 Usługi wywozu odpadów
905113005 Usługi zbierania śmieci
905112004 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
Numer wyniku 3132070