„Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – projekt 1 – przebudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (...)”

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – projekt 1 – przebudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (...)”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Łódź
Data publikacji 2021-01-08
Data składania ofert 14/01/2021, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451112907 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
715400005 Usługi zarządzania budową
715200009 Usługi nadzoru budowlanego
713000001 Usługi inżynieryjne
Numer przetargu 3132040