Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Turek
Data publikacji 2020-12-31
Data składania ofert 08/02/2021, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Wynik zamówienia
Kod CPV 167100005 Ciągniki rolnicze pedałowe
165200006 Samowyładowcze przyczepy do celów rolniczych
161400008 Maszyny do rozrzucania obornika
432500000 Ładowarki czołowe
450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454430004 Roboty elewacyjne
454421008 Roboty malarskie
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
454100004 Tynkowanie
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453156004 Instalacje niskiego napięcia
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452600007 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
452620001 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
452522000 Wyposażenie oczyszczalni ścieków
452521009 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
452521205 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452324006 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
452324202 Roboty w zakresie ścieków
452324109 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
452315000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów sprężonego powietrza
452315103 Rurociągi przesyłowe sprężonego powietrza
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
724100007 Usługi dostawców
Numer przetargu 3128434