„Opracowanie dokumentacji projektowej: CZĘŚĆ I: Projekt przejścia na Mały Dziedziniec UW (przejście bramowe) z głównego ciągu komunikacyjnego (od strony Krakowskiego Przedmieścia) pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnością CZĘŚĆ II: Projekt windy wraz z niezbędnym otoczeniem (dojścia) w budynku Wydziału Instytutu Filologii Klasycznej UW, ul. Krakowskie Przedmieście 1, pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnością”

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł „Opracowanie dokumentacji projektowej: CZĘŚĆ I: Projekt przejścia na Mały Dziedziniec UW (przejście bramowe) z głównego ciągu komunikacyjnego (od strony Krakowskiego Przedmieścia) pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnością CZĘŚĆ II: Projekt windy wraz z niezbędnym otoczeniem (dojścia) w budynku Wydziału Instytutu Filologii Klasycznej UW, ul. Krakowskie Przedmieście 1, pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnością”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji mazowieckie
Data publikacji 2020-12-31
Data składania ofert 12/01/2021, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 712210003 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Numer przetargu 3128137