DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ zgodnie z projektem pn. „Zakup aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w celu zwiększonego udzielania świadczeń w trakcie walki z epidemią wywołaną przez SARS-Cov-2. Ograniczenia rozprzestrzeniania epidemii wywołanej przez SARS Cov-2 poprzez zakup urządzeń do dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie”

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ zgodnie z projektem pn. „Zakup aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w celu zwiększonego udzielania świadczeń w trakcie walki z epidemią wywołaną przez SARS-Cov-2. Ograniczenia rozprzestrzeniania epidemii wywołanej przez SARS Cov-2 poprzez zakup urządzeń do dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji śląskie
Data publikacji 2020-12-31
Data składania ofert 19/01/2021, Godzina 09:00
Kod CPV 330000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
Numer przetargu 3128112