„Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu” („Rybno commune and Gusev’s cross-border initiative for the protection od the Baltic Sea by reducing pollution from sensitive and valuable areas and promoting a circulae economy”) Etap 3 Dodatkowy

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu” („Rybno commune and Gusev’s cross-border initiative for the protection od the Baltic Sea by reducing pollution from sensitive and valuable areas and promoting a circulae economy”) Etap 3 Dodatkowy
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji warmińsko-mazurskie
Data publikacji 2020-12-31
Data składania ofert 18/01/2021, Godzina 12:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 452324109 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
Numer przetargu 3127605