Przeprowadzenie działań informatycznych, digitalizacyj­nych i promocyjnych w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe i naturalne w gminie Sienni­ca Różana”. Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Pro­gramu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1. Dziedzic­two kulturowe i naturalne (Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego)

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Przeprowadzenie działań informatycznych, digitalizacyj­nych i promocyjnych w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe i naturalne w gminie Sienni­ca Różana”. Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Pro­gramu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1. Dziedzic­two kulturowe i naturalne (Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego)
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji lubelskie
Data publikacji 2020-12-31
Data składania ofert 08/01/2021, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 720000005 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
Numer przetargu 3127011