Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Świerklaniec – etap III Nakło Śląskie cz.1

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Świerklaniec – etap III Nakło Śląskie cz.1
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Świerklaniec
Data publikacji 2020-12-30
Data składania ofert 03/02/2021, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452360000 Wyrównywanie terenu
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452331402 Roboty drogowe
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452324408 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
452324202 Roboty w zakresie ścieków
452324109 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452311006 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112907 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
451112402 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
Numer przetargu 3126582