Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość)

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość)
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Zamość
Data publikacji 2020-12-28
Data składania ofert 22/02/2021, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Wynik zamówienia
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332609 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
452331505 Roboty w zakresie regulacji ruchu
452331402 Roboty drogowe
452331309 Roboty budowlane zakresie dróg krajowych
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452324006 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
452321508 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452211106 Roboty budowlane w zakresie mostów
Numer przetargu 3121882