Budowa układu kogeneracyjnego w ciepłowni

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa układu kogeneracyjnego w ciepłowni
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Kamienna Góra
Data publikacji 2020-12-04
Data składania ofert 08/01/2021, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 310000006 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
316000002 Sprzęt i aparatura elektryczna
316200008 Dźwiękowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna
315000001 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
313000009 Drut i kabel izolowany
312000008 Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
311000007 Elektryczne silniki, generatory i transformatory
311700008 Transformatory
311400009 Układy chłodzące
311212002 Zestawy prądnicowe z silnikiem spalinowym o zapłonie iskrowym
425000001 Urządzenia chłodzące i wentylacyjne
421310006 Krany, kurki i zawory
421220000 Pompy
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
452600007 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452230006 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
452132500 Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
510000009 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
519000001 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
517000009 Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego
512000004 Usługi instalowania urządzeń do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji
511000003 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712000000 Usługi architektoniczne i podobne
712500005 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
712400002 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
Numer przetargu 3096155