Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w zakresie wymiany urządzenia grzewczego

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w zakresie wymiany urządzenia grzewczego
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Jabłonna
Data publikacji 2020-12-01
Data składania ofert 15/12/2020, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454400003 Roboty malarskie i szklarskie
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
454100004 Tynkowanie
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453210003 Izolacja cieplna
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453157005 Instalowanie stacji rozdzielczych
453143004 Instalowanie infrastruktury okablowania
452625006 Roboty murarskie i murowe
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112907 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712510002 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
712210003 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Numer przetargu 3091679