Profesjonalny nadzór techniczny i zapewnienie jakości systemu

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Profesjonalny nadzór techniczny i zapewnienie jakości systemu
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Gdańsk
Data publikacji 2020-11-30
Data składania ofert 08/01/2021, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 661330001 Usługi w zakresie przetwarzania i rozliczania
716313003 Usługi technicznego nadzoru budowlanego
715300002 Doradcze usługi budowlane
715200009 Usługi nadzoru budowlanego
715210006 Usługi nadzorowania placu budowy
713561009 Usługi kontroli technicznej
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
712470001 Nadzór nad robotami budowlanymi
712410009 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
723190004 Usługi dostarczania danych
723140009 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
723121006 Usługi przygotowywania danych
722541001 Usługi w zakresie testowania systemu
722242003 Usługi w zakresie planowania zapewniania jakości systemu
722241002 Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu
Numer przetargu 3091534