Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła)

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła)
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Gdańsk
Data publikacji 2020-11-30
Data składania ofert 16/12/2020, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452400001 Budowa obiektów inżynierii wodnej
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332805 Wznoszenie barier drogowych
452332506 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
452331000 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452212406 Roboty budowlane w zakresie budowy tuneli drogowych
452211003 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
452211209 Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712400002 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
Numer przetargu 3091412