Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa obiektu biurowego na potrzeby Urzędu Miasta Lublina wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ...

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa obiektu biurowego na potrzeby Urzędu Miasta Lublina wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ...
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Lublin
Data publikacji 2020-11-30
Data składania ofert 16/12/2020, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 093312000 Słoneczne moduły fotoelektryczne
450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453323006 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
453322005 Roboty instalacyjne hydrauliczne
453312008 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452232008 Roboty konstrukcyjne
452131509 Roboty budowlane w zakresie biurowców
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Numer przetargu 3091400