Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Wiązowna
Data publikacji 2020-11-27
Data składania ofert 21/12/2020, Godzina 11:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453161006 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452332506 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
713550001 Usługi pomiarowe
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713142004 Usługi zarządzania energią
Numer przetargu 3089285