Wykonanie w procedurze zaprojektuj i wybuduj robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego nr 2016/17 o nazwie: „Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach” w Zakopanem

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie w procedurze zaprojektuj i wybuduj robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego nr 2016/17 o nazwie: „Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach” w Zakopanem
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Zakopane
Data publikacji 2020-11-25
Data składania ofert 30/12/2020, Godzina 11:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Wynik zamówienia
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453160005 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452360000 Wyrównywanie terenu
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452233009 Roboty budowlane w zakresie parkingów
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
713320004 Geotechniczne usługi inżynieryjne
712500005 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
712470001 Nadzór nad robotami budowlanymi
712221001 Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich
Numer przetargu 3085546