Ujęcie Dębina – odbudowa i modernizacja stawów infiltracyjnych – etap I

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Ujęcie Dębina – odbudowa i modernizacja stawów infiltracyjnych – etap I
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Poznań
Data publikacji 2020-11-23
Data składania ofert 17/12/2020, Godzina 09:30
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453200006 Roboty izolacyjne
453210003 Izolacja cieplna
453171003 Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych
453161006 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
453156004 Instalacje niskiego napięcia
453153001 Instalacje zasilania elektrycznego
453143004 Instalowanie infrastruktury okablowania
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452626007 Różne specjalne roboty budowlane
452400001 Budowa obiektów inżynierii wodnej
452332506 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Numer przetargu 3081584