Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie ZRID oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 – etap II Cisna–Wetlina”

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie ZRID oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 – etap II Cisna–Wetlina”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Rzeszów
Data publikacji 2020-11-20
Data składania ofert 04/01/2021, Godzina 08:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Wynik zamówienia
Kod CPV 700000001 Usługi w zakresie nieruchomości
713540004 Usługi sporządzania map
713320004 Geotechniczne usługi inżynieryjne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713134009 Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
712450007 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
712420006 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
712410009 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
Numer przetargu 3079068