Zaprojektowanie, dostosowanie, budowa i utrzymanie punktów kontroli oraz dostawa i utrzymanie przenośnych punktów kontrolnych dla systemu kontroli w systemie poboru opłaty elektronicznej KAS

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Zaprojektowanie, dostosowanie, budowa i utrzymanie punktów kontroli oraz dostawa i utrzymanie przenośnych punktów kontrolnych dla systemu kontroli w systemie poboru opłaty elektronicznej KAS
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2020-11-20
Data składania ofert 23/12/2020, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
480000008 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
483131006 System odczytu optycznego
508000003 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
503440008 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń optycznych
503430001 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo
503120005 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
637100009 Usługi dodatkowe w zakresie transportu lądowego
637122108 Usługi w zakresie opłat za korzystanie z autostrad
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
726110006 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
Numer przetargu 3078940