Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa–Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór” (z węzłem), odcinek IX od km ok 610+722 do km ok 624+830 z węzłem „Cicibór” o długości około 14,108 km

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa–Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór” (z węzłem), odcinek IX od km ok 610+722 do km ok 624+830 z węzłem „Cicibór” o długości około 14,108 km
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2020-11-18
Data składania ofert 30/12/2020, Godzina 10:30
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 315272606 Systemy oświetleniowe
325700009 Urządzenia łączności
349221007 Oznakowanie drogowe
357100004 Systemy dowodzenia, kontroli, łączności i systemy komputerowe
444234005 Znaki i podobne elementy
453160005 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
453162100 Instalowanie urządzeń kontroli ruchu drogowego
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452440009 Wodne roboty budowlane
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452331000 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
452331402 Roboty drogowe
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452210002 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
452211003 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
452211209 Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
714200008 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
713300000 Różne usługi inżynieryjne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713220001 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
712400002 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
773000003 Usługi ogrodnicze
Numer przetargu 3075381