Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i prac konserwatorskich zabytkowych bloków o numerach inwentaryzacyjnych A-8 i A-9 na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i prac konserwatorskich zabytkowych bloków o numerach inwentaryzacyjnych A-8 i A-9 na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Oświęcim
Data publikacji 2020-09-15
Data składania ofert 18/09/2020, Godzina 08:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 452123504 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
715100006 Usługi badania terenu
714200008 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
713000001 Usługi inżynieryjne
713519105 Usługi geologiczne
713300000 Różne usługi inżynieryjne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713270006 Usługi projektowania konstrukcji nośnych
713250002 Usługi projektowania fundamentów
713231009 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
713212006 Usługi projektowania systemów grzewczych
713134009 Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne
712000000 Usługi architektoniczne i podobne
712500005 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
712510002 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków
712400002 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
712470001 Nadzór nad robotami budowlanymi
712450007 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
712210003 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
799320006 Usługi projektowania wnętrz
Numer przetargu 2991539