Przeprowadzenie „Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ) Programu Współpracy Transgranicznej InteregNEXT Polska – Białoruś – Ukraina 2021–2027”.

Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, w tym usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Przeprowadzenie „Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ) Programu Współpracy Transgranicznej InteregNEXT Polska – Białoruś – Ukraina 2021–2027”.
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2020-09-15
Data składania ofert 28/09/2020, Godzina 07:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 732100007 Usługi doradcze w zakresie badań
731100006 Usługi badawcze
Numer przetargu 2991433